ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
આમાલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. અમલનું બહુવચન ] पु. ब. व. સારાં કામ; સત્કર્મો; પુણ્યો.