ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઇશ્કાલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ અ. ] स्त्री. મુશ્કેલી.
૨. स्त्री. શંકા; સંદેહ.