ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઈઢ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. હઠ; જિદૃ.
वि. ( ડિંગળ ) બરાબર.