ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખોગાણું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. બદલો; સાટું.