ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખૌડ  
ઉચ્ચાર: ( ખૌડ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री.;न. ત્રિપુંડ; મસ્તક ઉપર ચંદનનું આડું અથવા ધનુષાકાર તિલક; શિવના ભક્તો કપાળ ઉપર ચંદન કેસરથી કરે છે તેવું તિલક.