ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છટાભા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] स्त्री. ચહેરાની કાંતિ.
स्त्री. વીજળી; વીજ.
स्त्री. વીજળીની ચમક.