ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છિમડી  
ઉચ્ચાર: ( છિમડ઼ી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. શિંગ.