ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જૈયદ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ફળદ્રુપ.
[ અ. ] वि. મજબૂત; મોટું.