ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડાચી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. કૂતરા બાઝે ત્યારે પાડે છે તે રાડ.