ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢોંક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. કરાડ; એકદમ પડી જવાય એવો ઢાળ.