ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણંદ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નંદ ] वि. ( પ્રાકૃત ) સમૃદ્ધ.