ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તાઈરા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ મ. ] वि. બાપના મોટા ભાઈથી જન્મેલું.