ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થાતી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. થાપણ; સંચિત ધન; રક્ષિત દ્રવ્ય; જમા; પૂંજી; સમયસર કામ લેવા રાખવામાં આવતી વસ્તું; અમાનત.